KURUMSAL PROJELER

Ana sayfa / KURUMSAL PROJELER

PROJE KAPSAMI

Deneyimsel Tasarım Öğretisi, toplumsal kalkınmaya destek amacıyla, kamu ve özel sektörün ihtiyacına yönelik olarak seminer programları düzenlemektedir.


Bu programlar aracılığıyla bugüne kadar birçok kamu kurum ve özel sektör kuruluşlarında sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen projelerden elde edilen olumlu sonuçlar doğrultusunda aynı özveri ve motivasyonla projelerimiz devam etmektedir.

PROJE KİMLER TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR

Diğer projelerimizde olduğu gibi, bu projede de Deneyimsel Tasarım Öğretisi Strateji Tasarımcılığı Eğitmen Eğitimi almış veya almakta olan eğitimciler tarafından düzenlenmektedir.

Bu eğitmenler farklı yaş, kültür, ekonomi ve mesleki deneyime sahip bireylerden oluşmaktadır. Bu farklılıklar almış oldukları eğitimler sonucunda tek bir sunum dili haline gelmektedir. Böylelikle katılımcıların sıkılmadan faklı kişilerden dinleyeceği bir seminer programı düzenlenmektedir.

PROJE KAPSAMINDA HANGİ KONULAR ELE ALINMAKTADIR

İletişim, insanlar arasında ilişkiyi başlatan ve bitiren bir konudur. Bundan dolayı, henüz ilişki kuramadığımız kurum ve kuruluşlarla ilişkimizi iletişim seminerleriyle başlatmayı arzu ediyoruz. İletişim konusu, hemen hemen her eğitim kurumunun müfredatında olan, herkesin bildiğini düşündüğü bir eğitim konusudur. Herkesin bildiğini düşündüğü şey esasında bildiğini düşünen herkesin ortak sıkıntısı olur. Bundan dolayı, iletişim eğitimi almasına rağmen ilişkilerini düzenleyemez. Bunun nedeni, ilişki kurduğu canlıyı yeterince tanıyamamasıdır. Dolayısıyla öncelik insan tanıma üzerine olmalıdır. Bundan dolayı, bizimde önceliğimiz insanı tanıtmak ve bu sayede kendimizi de anlatabilmektedir. Bunu gerçekleştirmek için İletişim Ustalığı Seminer programının Kim-Kimdir bölümünü kurumlara belirli kıstas doğrultusunda sosyal sorumluluk projesi olarak sunulmaktadır.